Opdrachten

Voorbeelden van recente opdrachten:

Doorontwikkeling en professionalisering Cluster Werk, Participatie en Inkomen

Programmamanager Tijdelijke Ondersteuning ondernemers (ToZo)

Verbeteren en optimaliseren data-uitwisseling zorgketen/gezondheidsdata-infrastructuur

Interim-Directeur Werk en Participatie

Interim-manager afdeling Werk en Participatie

Kwartiermaker oprichten Zorgcampus samen met onderwijs, zorgbedrijven, ziekenhuis en verzekeraars

Procesregie toekomstbestendigheid sociaal domein en ontwikkeling monitor

Verkennend onderzoek naar landelijk netwerk in het kader van Sociale Stabiliteit

Interim plv. Directeur SW bedrijf

Interim-manager Programma Klimaatadaptatie en de impact op de grootstedelijke regio/samenleving

Opdrachtgevers