Opdrachten

Voorbeelden van recente opdrachten:

Doorontwikkeling en professionalisering Cluster Werk, Participatie en Inkomen

Procesmanager Latende organisatie voor ontvlechting Afdeling Werk en samenvoeging met SW bedrijf

Interim-manager afdeling Werk en Participatie

Doorlichting maatschappelijke organisatie

Procesregie toekomstbestendigheid sociaal domein en ontwikkeling monitor

Verkennend onderzoek naar landelijk netwerk in het kader van Sociale Stabiliteit

Opdrachtgevers